First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Vladimír Vysockij
 07  Rozčlenění zvukového souboru na segmenty titulků
Můj přístup   Slyšet (popřípadě i vidět) interpreta a k tomu titulky v originálním jazyce a stejně dlouhé titulky přeložené do češtiny (rytmus ani rýmy nemusí souhlasit). Smyslem titulků je naučit se rozumět slyšenému zpěvu.SW pro titulkování   SW často obsahuje možnost vytvořit soubor pro grafické zobrazení zvukové stopy. Starší verze LinguisticPlayeru tuto funkci rovněž měla. Hlavními funkcemi programu je zobrazit dva titulky, popřípadě umožnit překlad titulků.Po přihlášení k účtu na Googlu  

https://sites.google.com/site/linguisticplayer/home/lang-ru

https://sites.google.com/site/linguisticplayer/download

LinguisticPlayer.rar Download Linguistic Player (1.16.4.29) 2652k v. 59 Apr 30, 2016, 6:12 PM Andrej Žuravljev
Obrázek z autorova webu.

Nahoře jsou titulky anglicky.

Dole jsou titulky rusky.
 Z YouTube jsem stáhl video, na kterém

fanoušek zhudebnil báseň Nevěřil....

Pomocí funkce v menu

Tools/ Create Peak File

 

"Nevěřil jsem na zázraky"
Pohled na segment 17/42

Dole je zobrazena zvuková stopa.

Svislá červená čára označuje hranici mezi segmenty.
 Soubor SRT s titulky   do prázdného souboru SRT napíšeme segmenty s časovými údaji; do segmentů vložíme ručně text zdrojového jazyka;

Soubor SRT můžeme přeložit například v OmegaT. Pokud máme vhodný překlad vložíme jej obdobně
- nahradíme text zdojového jazyka textem v cílovém jazyce.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 12.03.2018