First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

DGT-OmegaT project
 07  Word compare
Word compare   http://185.13.37.79:8003/index.php/p/wordcmp/Word compare Downloads   http://185.13.37.79:8003/index.php/p/wordcmp/downloads/Word compare Downloads   FileSort asc/desc Summary SizeSort asc/desc UploadedSort asc/desc

WordCMP.exe WordCMP executable 651.01 kB 2017-09-21

Chyba - Byl nalezen virus. MS-Windows 10, Microsoft Defender, mi zabránil soubor stáhnout.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 06.12.2017