First/první Previous/předcházející Home DGT-Wizard Condak.net s.r.o.

      DGT-OmegaT project
 08  Překlad příruček do češtiny
DGT-OmegaT   Program DGT-OmegaT, příručky a webové stránky jsem stáhl 13.10.2017.

V horní části DGT-OmegaT je nástrojová lišta (a toolbar) a to je první viditelný rozdíl oproti standardní OmegaT.
TMX jako Local překladač

Seznam všech webových překladačů je možno z bezpečnostních důvodů odstranit.

 

Druhým rozdílem je strojový překlad. Přibyla položka Local. Je aktivovaná složka, ve které jsou TMX vytvořené strojovým překladem.

DGT-OmegaT předpokládá použití oficiálních jazyků EU.  MyMemory (stroj/machine)   mi funguje rychleji ve standardní OmegaT. MyMemory nabízí překlady z neural sítí GT, které jsou občas zcela nepoužitelné a nahrazuji je statistickým překladačem GT, který běží v programu QT.Formát dokumentů   DGT-Wizard neumožňuje vytvářet projekty obsahující TXT soubory.

Před překládáním jsem si vytvořil z PDF, DOCX a HTML soubory TXT, které poskytují při strojovém překladu nejlepší výsledky.

Projektová paměť následně nabízí přibližné překlady při překládání souborů ve formátech PDF (zkonvertovaných do DOCX), DOCX a HTML.Příručka folha45 má 274 stran.
Počet přeložených segmentů
k 6.12.2017. Přeložil jsem polovinu textu.

Mám hrubou představu, jak systém funguje.

 

First/první Previous/předcházející Články / Articles DGT-Wizard Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 06.12.2017