First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Překlady s glosářem
 03  Prázdný glosář a zobrazení TaaS
Terminologie TaaS   OmegaT nezobrazila ani jeden anglický token v anglicko-české dvojici.

TaaS je lotyšský projekt.

http://www.condak.cz/nove/2015-11/11/cs/04.html

04 Vkládání terminologie do cílového segmentu

OmegaT zobrazila lotyšské překlady anglických slov, například: translator, translation, chapter, machine.Spustím nainstalovanou OmegaT, ve které mám parametry pro připojení k TaaS.  Databáze Taas   neobsahuje ani jeden ze 145 tokenů. Připíši větu, která bude obsahovat tokeny, které by mohly v databázi být.Segment 0026

v databázi je

translator

chapter

 Žádný místní glosář   ikdyž neexistuje žádný místní glosář, mohou být zobrazeny nabídky z TaaSTaaS   Obsahuje data z IATE a z dalších databází. Méně dat než čeština měla pouze bulharština.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 05.03.2015