Condak.net s.r.o. OmegaT Home Next/další Last/poslední

   Překlady s glosářem

OmegaT, TaaS, Automatické doplnění
 00  Obsah01 Prázdný glosář?
02 Překlad EN-US do CS-CZ
03 Prázdný glosář a zobrazení TaaS
04 Překlad z glosáře a z TMX
05 Automatické doplnění z glosáře


Condak.net s.r.o. OmegaT Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 05.03.2015, oprava 09.03.2016