First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

      Překlady Občanského zákoníku
 08  Páté přikázání desatera
Přikázání versus deklarace

  Před 3500 lety dostal lid příkaz, příkaz byl od boha a bůh mu tykal.

V současné době se lidu sděluje co je třeba a jaké má povinnosti.
Páté přikázání desatera

1400 p.n.l.
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero

 • Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.(Text v Exodu)
 • Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys dlouho byl živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. (Text v Deuteronomiu)
 • Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. (Katechetická formule)

https://en.wikipedia.org/wiki/Honour_thy_father_and_thy_mother

 • Honour your father and your mother, so that you may live long in the land the LORD your God is giving you. /Exodus 20:12 (NIV)/
 • "A son honours his father, and a servant his master. If I am a father, where is the honour due me? If I am a master, where is the respect due me?" says the LORD Almighty. "It is you, O priests, who show contempt for my name. "But you ask, 'How have we shown contempt for your name?'" /Malachi 1:6 (NIV)/
 • The divine fatherhood is the source of human fatherhood. (Ephesians 3:14) This is the foundation of the honour owed to parents. … It is required by God's commandment. (Exodus 20:12) /Catechism of the Catholic Church 2014/člověk x překladač Google  

Zákon 89/2012 Sb.

 • český text obsahuje výraz dbát svých rodičů.
 • překlad provedný člověkem závisí na pochopení "sdělení autora".
 • překladač Google přeloží větu na základě předchozích anglicko-českých překladů.
 • Podtržený výraz v otevřeném segmentu ´= výraz je v glosáři.
  dbát svých rodičů

   

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_seg_de_cs_TMX.tmx

  -- (1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

  -- (1) Das Kind hat auf seine Eltern zu achten.

  Google: Dítě musí věnovat pozornost jeho rodičů.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_par_en_cs_TMX.tmx

  -- (1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

  -- (1) A child is required to heed his parents.

  Google: Dítě je povinen dbát jeho rodiče.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_seg_en_cs_TMX.tmx

  -- (1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

  -- (1) A child is required to heed his parents.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_par_fr_cs_TMX.tmx

  -- (1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

  -- (1) L'enfant est tenu de respecter ses parents.

  Google: Dítě musí respektovat své rodiče.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_seg_ru_cs_TMX.tmx

  -- (1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

  -- (1) Ребенку необходимо заботиться о своих родителях.

  Google: Dítě potřebuje, aby se postarat o své rodiče.
  Segment číslo 03367

    03367-seg  Segment číslo 3369

    03369-seg

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Condak.net s.r.o.

  Copyright Ing. Milan Čondák 22.06.2015