First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Překlady Občanského zákoníku
 07  Hledání výrazu výchovnými opatřeními
Hledání výrazu v překladech   výchovnými opatřeními = výsledek v TM zákona 89/2012 Sb.výchovnými opatřeními

 

1) (2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku.

(2) Solange das Kind nicht geschäftsfähig wird, haben die Eltern das Recht, ihr Kind mit Erziehungsmaßnahmen zu maßregeln, so wie es seinen sich entfaltenden Fähigkeiten entspricht, einschließlich von Beschränkungen zum Schutz der Moral, Gesundheit und Rechte des Kindes sowie der Rechte anderer Personen und der öffentlichen Ordnung.

<100/100/100% Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_seg_de_cs_TMX.tmx>

 

2) (2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku.

(2) Пока ребенок не станет дееспособным, родители имеют право направлять своего ребенка воспитательными мерами, в соответствии с его развивающимися способностями, в том числе путем ограничений, защищая нравственность, здоровье и права ребенка и права других лиц и общественного порядка.

<100/100/100% Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_seg_ru_cs_TMX.tmx>

 

3) (2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku.

(2) Until a child acquires legal capacity, his parents have the right to direct their child’s behaviour using methods of upbringing, as appropriate to the developing abilities, including limitations in order to protect the morals, health and rights of the child as well as the rights of other persons and public order.

<100/100/100% Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_seg_en_cs_TMX.tmx>

 

4) (2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.

(2) Tant que l'enfant n'est pas majeur, les parents ont le droit d’influencer leur enfant par des mesures éducatives qui correspondent à ses capacités évolutives, y compris utiliser les restrictions visant à la protection de la moralité, de la santé et des droits de l’enfant, ainsi que la protection des droits d'autres personnes et de l'ordre public. L'enfant est tenu de se conformer à ces mesures.

<84/84/84% Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_par_fr_cs_TMX.tmx>

 

5) (2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.

(2) Until a child acquires legal capacity, his parents have the right to direct their child’s behaviour using methods of upbringing, as appropriate to the developing abilities, including limitations in order to protect the morals, health and rights of the child as well as the rights of other persons and public order. The child is obliged to conform to those methods.

<84/84/84% Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_par_en_cs_TMX.tmx>
škodolibosti  

Angličtina nemá původní slovo pro škodolibost, používá německé slovo schadenfreude


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 22.06.2015