First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Hugo z Rigy
 05  Tabulka s texty ostatních stránek
Translation API

překlad API

Tulkošanas API

API перевода

SMTS service provides access to the application programming interface (API).

SMTS služba poskytuje přístup k rozhraní pro programování aplikací ( API).

SMTS pakalpojums nodrošina piekļuvi lietojumprogrammu interfeisam (API).

Услуга SMTS обеспечивает доступ к прикладному программному интерфейсу (API).

With API, you can translate both plain text and formatted text or files.

S API, můžete překládat jak prostý text, tak i formátovaný text nebo soubory.

Izmantojot API, var tulkot gan vienkāršu tekstu, gan arī formatētu tekstu jeb failus.

Используя API можно переводить как простой текст, так и форматированный текст или файлы.

If you would like to receive a description for the API, please send your request to help@kis.gov.lv.

Pokud byste chtěli získat popis pro rozhraní API, zašlete prosím svůj požadavek na help@kis.gov.lv .

Ja vēlaties saņemt API aprakstu, lūdzu, sūtiet pieprasījumu uz help@kis.gov.lv.

Если Вы хотите получить описание API, пожалуйста, присылайте запросы на help@kis.gov.lv.

Kultūras informācijas sistēmu centrs | E-pasts: help@kis.gov.lv About hugo.lv

Kultūras informācijas sistēmu centrs | E - minulostí: help@kis.gov.lv O hugo.lv

Kultūras informācijas sistēmu centrs | E-pasts: help@kis.gov.lv Par hugo.lv

Kultūras informācijas sistēmu centrs | E-pasts: help@kis.gov.lv О hugo.lv

 

 

 

 

Browser add-on

Prohlížeče add-on

Pārlūka sīkrīks

Гаджет браузера

Your browser (Mozilla) is not supported.

Váš prohlížeč ( Mozilla ) není podporován .

Jūsu pārlūks (Mozilla) nav atbalstīts.

Ваш браузер (Mozilla) не поддерживается.

 

 

 

 

Feedback

Hodnocení

Atsauksmes

Отзывы

Tell us what you think.

Řekněte nám, co si myslíte.

Pastāstiet, ko domājat.

Выскажите свое мнение.

Subject

Subject

Temats

Тема

Suggestion

Doporučení

Ieteikums

Рекомендация

Like

Líbí

Patīk

Нравится

Dislike

Nelíbí

Nepatīk

Не нравится

Translate2015

Translate2015

Translate2015

Translate2015

Email address (not

e-mailovou adresu ( není povinné )

E-pasta adrese (nav

Адрес электронной почты

mandatory)Text

Text

obligāti)Teksts

(необязательно)Текст

 

 

 

 

Log in

Přihlásit se

Pierakstīties

Войти в систему

EmailPasswordRemember me?

EmailPasswordRemember mě?

E-pastsParoleVai atcerēties mani?

Электронная почтаПарольЗапомни меня?

Create a new account

Vytvořit nový účet

Izveidojiet jaunu kontu

Создайте новую учетную запись

 

 

 

 

Sign up

přihlásit se

Izveidot kontu

Создать учетную запись

Create a new account.

Vytvořit nový účet.

Izveidojiet jaunu kontu.

Создайте новую учетную запись.

Name*

Jméno *

Vārds*

Имя*

SurnameEmail*

SurnameEmail *

UzvārdsE-pasts*

ФамилияЭлектронная почта*

Password*

Heslo *

Parole*

Пароль*

Confirm password*

Potvrzení hesla *

Apstiprināt paroli*

Подтвердить пароль*

Prove that you are a human*

Prokázat, že jste člověk *

Pierādiet, ka esat cilvēks!*

Докажите, что вы человек!*

Kultūras informācijas sistēmu centrs |

Kultūras informācijas sistēmu centrs |

Kultūras informācijas sistēmu centrs |

Kultūras informācijas sistēmu centrs |

E-pasts: help@kis.gov.lv

E - minulostí: help@kis.gov.lv

E-pasts: help@kis.gov.lv

E-pasts: help@kis.gov.lv

About hugo.lv

O hugo.lv

Par hugo.lv

О hugo.lv


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 11.06.2015