First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Konverze TMX do textového souboru
 02  Import TMX do databáze TMLookUp
 Dalším krokem bude export celé databáze do souboru TXT  

First/první Previous/předcházející Articles / články Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 01.12.2014