First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Konverze TMX do textového souboru
 01  OPUS - an open source parallel corpus

OPUS - an open source parallel corpus

http://opus.lingfil.uu.se/index.php

Na webu přibyla nová data.

 

Latest News
Stáhl jsem některé TMX soubory. Většinou ty, které obsahují jako jeden z jazyků češtinu.

 Jako uživatel jsem omezen:

 • směrem jazykového páru


 • velikostí souboru a disponibilního SW


 • licencí používat volně stažitelná data


 • Data jsou často chybně přiřazena a opravit velká data jedinec není schopen.

  Někdy jsou chyby a překlepy ve zdrojovém jazyce.

   
 • většina jazykových párů má zdrojový jazyk CS, pro překlad do češtiny je v některých nástrojích mít CS jako cílový jazyk


 • každý SW, který mám k dispozici je schopen manipulovat s omezenou velikostí dat


 • u některých dat je nutno požádat majitele o licencí k používání dat


 • Chybné přiřazení je možno opravit v menších souborech.

  Některé editory umožňují opravovat pouze cílový segment a neumožňují opravovat zdrojový segment. Jde o to si vybrat vhodný editor.
  Tato prezentace   ukáže import DGT cs-en.TMX do databáze v nástroji TMLookUp
  (TMLookUp je nástroj podobný známějšímu nástroji Xbench) a export do textového souboru

  First/první Previous/předcházející Articles / články Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 01.12.2014