First/první Previous/předcházející Home Dictionary PC Translator Condak.net s.r.o.

      Nějaký zázračný SW
 04  Používání jazykových zdrojů
Chyby ve zdrojovém textu   Strojový překlad vyžaduje bezchybný nebo předem připravený zdrojový text. Nejprve je nutno opravit chyby a překlepy, rozdělovací znaménka u slov rozdělených na konci řádku, odlišné umístění uvozovek než v češtině apod.Pravopis:

  Zvýrazněná (podtržená) slova v cílovém jazyce mohou být náš překlep (při diktování "přeslech" softwaru), vlastní jméno (lidí, firem, značek) zeměpisné názvy a pod.Gramatika:

  Česká gramatika obsahuje shody mezi tvary různých slovních druhů, časů apod.Slovník:
Animace!!!

 

Pokud si vzájemně aktualizujeme kumulativní glosář (například v OmegaT) a slovník PC Translatoru mohou oba obsahovat stejnou terminologii.

Pokud si pro nový projekt v OmegaT vytvoříme nový prázdný glosář, můžeme po překladu doplnit jak kumulativní glosář, tak slovník PC Translatoru.

Posunutí slova ve slovníkuFirst/první Previous/předcházející Interligua_CS Dictionary PC Translator Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 13.03.2019