First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Un dozena de breve contos
 03  Dokument má 525 segmentů
Prvních 1699 segmentů je seznam slov.

OmegaT text rozdělila na 525 segmentů.

Automaticky bylo přeloženo 970 segmentů,
které většinou bude nutno opravit.
 Automaticky nebylo přeloženo slovo

absentia - absence

správný překlad vyplyne teprve z kontextu.

 Automaticky nebylo přeloženo slovo

absolute - absolutní

správný překlad vyplyne teprve z kontextu.

editace slova nabídne Automatické dokončování
 

moje značka _e_ ukazuje na nabídku z překladových pamětí, která se má editovat
Automaticky nebylo přeloženo slovo

absurde - absurdní

správný překlad vyplyne teprve z kontextu.

 

moje značka _e_ ukazuje na nabídku z překladových pamětí, která se má editovat
Automaticky nebylo přeloženo slovo

abunda
  Vyhledám slovo abunda ve zdrojích.Automaticky nebylo přeloženo slovo

accidente - nahodilá, nehoda

správný překlad vyplyne teprve z kontextu.

editace slova nabídne Automatické dokončování
 

First/první Previous/předcházející Interligua_CS Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 28.02.2019