Condak.net s.r.o. flag_of_interlingua Home Next/další Last/poslední

   Interlingva a PC Translator

Manažer překladových pamětí
 00  Obsah01 Interlingva, CAT, TM a MT
02 Manažer překladových pamětí
03 Překlad
04 Přidání významové dvojice ručně


Condak.net s.r.o. flag_of_interlingua Interligua_CS Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 29.01.2019