First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Global Goldpan Editor 3.1
 05  Text Tab-delimited file to TBX
Batch tools

Converters

 Create new TBX file  Seznam jazyků

List of languages
    T X T
 T B X
   • input TXT file: iaczdict-UTF8.txt


  • converted output file: newfile.tbx


  • TBX renamed: iacz_dict.tbx

txt : tbx = 1 : 6

 

First/první Previous/předcházející Interligua_CS Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 28.09.2018