Anaphraseus a MT
 04  Konec překladu
Oznámení, že je hotovo.  Je všecno v pořádku?   Není. První segment (slovo OmegaT) je označen formátem pro oddělovač. Stejná chyba je patrná i na stránce 09 u první prezentace. Přeložený dokument byl po vyčištění v pořádku.A co dál?   Jako ve Wordfastu: přejmenovat přeložený soubor a vyčistit.

Interligua_CS

Copyright Ing. Milan Čondák 24.06.2012