First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      EU Login - tutoriál
 01  Informace o systému EU Login

Informace o systému EU Login  
Informace o systému EU Loginhttps://webgate.ec.europa.eu/cas/about.html
Cookieshttps://webgate.ec.europa.eu/cas/cookies.html
Prohlášení o ochraně osobních údajůhttps://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html
Kontakthttps://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
Nápovědahttps://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html  User Guide =

EU Login Tutorial

download

EN.pdf
 Soubor PDF

z 6.9.2019

CS: Google Translate

 
1 Version 1.2 – September 6 th , 20191 Verze 1.2 - 6. září 2019
EU Login Přihlášení do EU
How to authenticate with EU Login Jak se ověřit pomocí přihlášení do EU
EU Login is the entry gate to sign in to different European Commission services and/or other systems. Přihlášení do EU je vstupní branou pro přihlášení k různým útvarům Evropské komise nebo jiným systémy.
EU Login verifies your identity and allows recovering your personal settings, history and access rights in a secure way. Přihlášení do EU ověřuje vaši identitu a umožňuje obnovit vaše osobní nastavení, historii a přístupová práva bezpečným způsobem.
You can sign in using social media accounts or the EU Login account. Můžete se přihlásit pomocí účtů na sociálních médiích nebo pomocí Účtu pro přihlášení do EU.
Sign in using social media without an EU Login account Přihlašování pomocí sociálních médií bez účtu pro přihlášení do EU
Signing in with social media is only available for a limited number of services. Přihlášení na sociálních médiích je k dispozici pouze pro omezený počet služeb.
It does not require creating an EU Login account. Nevyžaduje vytvoření účtu pro přihlášení do EU.Překlad PDF do 28 jazyků   Anglický PDF převedu do DOCX a nechám službou eTranslation přeložit do 28 jazykůBulharština   nepodařilo se přeložit EN DOCX do bulharštiny.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 07.10.2020