First/první Previous/předcházející Home etranslation Condak.net s.r.o.

      EU Login - tutoriál
 04  Error messages
 Error messages / Chybová hlášení

BG nefunguje ani

 • DOCX, ani
 • PDF do DOCX
 •    Messages

  Překlad s

  Google Translate
   
  Looks like something went wrong. Please try again in a moment. Vypadá to, že se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu za chvíli.
  Error during retroconversion execution (caused by LibreOffice, Tikal and others) Chyba při provádění retrokonverze (způsobená LibreOffice, Tikal a dalšími)
  Cannot retrieve translation content from facade Nelze načíst obsah překladu z fasády
  Unable to process such request (due to input data or input format error) during conversion Během převodu nelze takový požadavek zpracovat (kvůli vstupním údajům nebo chybě vstupního formátu)
  Unexpected exception thrown during conversion service execution Během provádění služby převodu došlo k neočekávané výjimce

  First/první Previous/předcházející Články / Articles etranslation Condak.net s.r.o.

  Copyright Ing. Milan Čondák 07.10.2020