Anaphraseus a zdroje

Druhá prezentace
 00  Obsah01 Editace TM ve Wordfastu
02 Testování velikosti TM
03 Větší TM a otočení směru jazyků
04 Textový soubor ZTU
05 Glosář ve Wordfastu
06 Glosář v Anaphraseovi


Copyright Ing. Milan Čondák 24.06.2012