Wordfast Server Pro
 12  Setup > TMs
Server může automaticky mazat PJ, jestliže:

  1. jsou starší než X roků
  2. byly znovupoužity méně než X krát.

 Hodnoty 1. a 2. jsou zapsány v části TMs karty Setup. Skutečné vymazání se provádí pravým kliknutím na TM v seznamu TM-esek na kartě TM, a výběrem možnosti Purge.

Zaškrtněte políčko Delete redundant TUs, pokud WFS má mazat existující nadbytečné PJ, když jsou PJ přidávány na server. Nadbytečné PJ jsou definovány jako PJ, které mají totožné zdrojové segmenty. Pokud mají být použity jiné definice PJ (například, redundantní PJ  jsou ty, kde jak zdrojové,  tak i  cílové segmenty jsou totožné, nebo, kde stupeň shody je nad 95%, nebo, kde jsou totožné také atributy), měl by rozhodnutí  učinit překladový klient.

Zaškrtněte políčko Auto-increment 100% , pokud má ve WFS narůstat počitadlo PJ "Re-use", když poskytuje 100% shodu, pocházející z této PJ.

Zaškrtněte políčko Backround Holes Pack, pokud má WFS balit díry na pozadí. Tato funkce umožňuje WFS "odstranit" díry v databázi (TM), které vznikají při smazání nebo přemístění PJ. Když je PJ smazána, je vyplněna mezerou, v databázi se vytvoří "díra" . Je doporučeno, aby toto políčko bylo zaškrtnuto, aby TM-esky byly udržovány "čisté" a efektivně se využívalo období nečinnosti serveru.


Copyright Ing. Milan Čondák 08.05.2010