Wordfast Server Pro
 11  Setup > Network
WFS používá pro komunikaci standardně port 47110. Doporučujeme používat tento port. Při absenci specifikovaného portu je klient Wordfast standardně nastaven na port 47110. Port 47110 není standardní port Windows, a je méně pravděpodobné, že bude bombardován nepřátelskými pingy a tlakem. Můžete použít jiné číslo portu, ale pak klienti, kteří přistupují k WFS musí uvádět v připojovacím řetězci stejné číslo portu hned za IP číslem serveru, jako v následujícím příkladě, kde je platným portem 500:

            john: mypass@167.67.78.1: 500

Pokud se používá 47110, klienti musí uvést pouze:

            John: mypass@167.67.78.1

Správce WFS může zadat e-mailovou adresu (a příslušný SMTP server pro předávání pošty), aby dostával automatická oznámení.


Copyright Ing. Milan Čondák 08.05.2010