Wordfast Server Pro
 05  Karta TMs
Napište "přátelský" název TM do textového rámečku TM name. Používejte krátké názvy bez písmen s diakritikou nebo bez speciálních znaků. Nezapomeňte, že při zacházení se složitostí je zlatým pravidlem udržet věci jednoduché. Dodržujte také  jednoduché jméno cesty (složky). WFS podporuje dlouhou cestu a názvy souborů, stejně jako Unicode složku nebo názvy souborů, přesto stále radíme udržet věci jednoduché.

 Klikněte na tlačítko vpravo dole "Browse". Pomocí dialogového okna "Open", přejděte k vyhledání a poté otevření překladové paměti Wordfastu.

 Jestliže dovolíte klientům psát do této TM, zaškrtněte rámeček "Write TM". Všimněte si, že můžete dovolit zapisování do TM, ale odepřít nebo povolit přístup pro zápis na úrovni účtu.

Pokud je zaškrtnut rámeček "Public", ukazuje to, že klienti  nepotřebují GroupID pro zapisování PJ do TM. Podívejte se v této příručce na zahájení diskuse o  výzvách  VLTM-esek   na definici GroupID.

 Klikněte na tlačítko "Apply" pro záznam nové TM v seznamu TM-esek (nyní lze mít za to, že TM je připojena jako  VLTM  ).

 Klikněte pravým na seznamu TM-esek pro seznam akcí, které mohou být udělány s konkrétní TM. Nejčastěji používanou akcí je přidat překladové jednotky (PJ), z jiné TM (možnost "Append TM"). Tyto PJ mohou být převzaty z TM Wordfastu, nebo z TMX.


Copyright Ing. Milan Čondák 08.05.2010