Wordfast Server Pro
 04  Přehled nastavení
 Wordfast Server (WFS) využívá TM-esky. Prvním krokem je oznámit serveru, které TM-esky jsou použity. TM-esky musí mít standardní formát Wordfastu (ANSI nebo Unicode). Server potřebuje "indexovat" TM, když ji poprvé použije. Jakmile je indexování uděláno, indexování již není nutné, pokud jsou indexy ztracené nebo poškozené, v takovém případě server automaticky TM reindexuje. TM-esky používané WFS se běžně nazývají "VLTM-esky" pro jejich odlišení vlastních TM-esek Wordfastu (místních a malých).

 Dalším krokem je vytvoření účtů. Účty poskytují klientům (klient je překladatel, který používá Wordfast a chce se připojit k VLTM) právo připojit se k určité VLTM. Jeden, nebo hodně překladatelů (uživatelů nebo klientů) mohou používat stejný účet. Účty mají přihlašovací jméno a heslo.

 Pro připojení k WFS musí klient znát jeho IP adresu, a jeden platný přihlašovací účet a heslo. Pokud server nepoužívá standardní port (47110) WFS, měl by klient také vědět, který port se má použít. Klienti budou požádáni, aby poskytli řetězec spojení v následujícím formátu:

                        přihlašovací_jméno: heslo@čísloIP:ČísloPortu

například,

                        john: mypass@167.98.67.1: 500

 Správce WFS musí deklarovat alespoň jednu VLTM, a vytvořit alespoň jeden účet odkazující na danou VLTM. Od toho bodu může činnost začít. Když server je aktivní, může být přidáno více TM-esk a účtů.


Karta Setup

Pro správu serveru lze nastavit hodně možností. Tyto možnosti jsou podrobně popsány níže.


Copyright Ing. Milan Čondák 08.05.2010