First/první Previous/předcházející Home condak.net

Doplňování terminologie do překladového slovníku
 04  Počty významových dvojic
Po přidání jednoho a druhého souboru
A mohu se o něco lépe bavit při strojovém překládání vícevýznamových slov.

 Ještě si přidám 300 významových dvojic a budu jich mít 300.000.   

Copyright Ing. Milan Čondák 18.09.2007