Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

Doplňování terminologie do italského slovníku
 00  Obsah01 Italsko-český slovník
02 Načtu si glosář SIMAP (výrobky a služby v EU)
03 Ještě import glosáře Microsoftu
04 Počty významových dvojic

Copyright Ing. Milan Čondák 18.09.2007