Condak.net s.r.o. zivot-life Home Next/další Last/poslední

   Čínská gratulace

Překlad obrázku
 00  Obsah01 Zkusím vyluštit kaligrafickou gratulaci
02 OCR a překlad


Condak.net s.r.o. zivot-life Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 12.04.2021