First/první Previous/předcházející Home DGT-Wizard Condak.net s.r.o.

      Webové překladače v DGT-OmegaT?
 04  BAT file for Windows
tcordonniery

tcordonniery

Feb 9

9. února

Under Windows I advice to start with the BAT file, under Linux, with the SH file.

Pod Windows radím začít se souborem BAT, v Linuxu se souborem SH.

In both cases you must add a parameter like

V obou případech musíte do souboru přidat pouze parametr typu

-Dname.of.the.key=value in the file just between the word "java" and the first parameter "-jar".

-Dname.of.the.key = hodnota mezi slovem "java" a prvním parametrem "-jar".

List of parameters are here:

Seznam parametrů naleznete zde:

(with the BAT no problem because it uses java.exe installed elsewhere)

(s BAT žádný problém, protože používá java.exe instalovaný jinde)

... put them inside DGT-OmegaT directory, it should work correctly.

... vložte je do adresáře DGT-OmegaT, měl by fungovat správně.Right text is above

Jak mám napsat správně soubor BAT?

or bellow?
 DGT Wizard   Bude nutno i změnit parametry, které používá DGT-Wizard ke spouštění pomocí BAT souboru

First/první Previous/předcházející Články / Articles DGT-Wizard Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 18.02.2019