Condak.net s.r.o. speak-now Home Next/další Last/poslední

   Diktování česky

Malá česká animace
 00  Obsah01 Rozpoznávání řeči
02 Videa na YouTube
03 TalkTyper


Condak.net s.r.o. speak-now Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 12.02.2018