First/první Previous/předcházející Home flag_of_interlingua Condak.net s.r.o.

Vkládání překladu z TMX v OmegaT
 05  Automatický překlad z TMX
-Duser.language=cs

Předvolby

V Editoru

Vložit zdrojový text
 -Duser.language=en

Preferences

Editor

Insert the source text
 -Duser.language=ia

Preferentias

Editor

Inserer le texto fonte (source)
 podsložka

tm\auto

nyní obsahuje 3-jazyčnou TMX
 

tm a tm\auto
OmegaT automaticky přeloží

segmenty, u kterých je

100% shoda do cílového jazyka,
který je nastaven v projektu
 

First/první Previous/předcházející Články / Articles flag_of_interlingua Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 27.10.2018