First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Vkládání překladu z TMX v OmegaT
 03  Nabídka překladu z 3-jazyčné TMX
Přestože je předvolba

Ponechat segment prázdný

zobrazí se nabídka CS textu

jako přibližný překlad

 

chapter-translation.memories_ia.html
Po odstranění _e_

(mojí značky, že segment se má editovat)

a přechodu do dalšího segmentu

je jeden segment přeložen

 po přechodu do dalšího segmentu

jsou dva segmenty přeloženy

 po přechodu do dalšího segmentu

je opět nutno nabídku editovat

      

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 27.10.2018