First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Vkládání překladu z TMX v OmegaT
 01  Použití překladových pamětí s alternativními jazykovými páry

Podle nápovědy

chapter-translation.memories.html

(viz níže) jsem upravil pokyny

pro překlad z interlingvy do třetího jazyka
 

Pro OmegaT verzi 4.5.1_1 jsou tyto pokyny již zastaralé.

Přesto je zde uvádím, protože nápověda ještě nebyla aktualizována a použiji ji na předvedení jak systém funguje.
 • Předvolby / v editoru: když nastavíte "Ponechat segment prázdný", nekopíruje se do něj text zdrojového segmentu, ale zobrazí se nabídka cílového jazyka z TMX, která je umístěna do podsložky tm
 • Pokud TMX obsahuje více jazyků, zobrazí se cílový jazyk, který je nastaven v projektu jako přibližný překlad
 • Pokud dvojjazyčná TMX obsahuje jiný cílový jazyk než je v projektu, je nabídka zobrazena
 • Pokud umístíte do podsložky tm\auto TMX, která obsahuje jazyky shodné s projektem a je nalezena 100% shoda s překládaným textem, segmenty jsou automaticky přeloženyMůj upravený text nápovědy

(platilo pro starší verze OmegaT)
  První zdrojový jazyk: IA (interlingva)
 • První cílový jazyk: EN (angličtina)
 • Druhý cílový jazyk: CS (čeština) •   Dokončili jste překlad z interlingvy do angličtiny.    Pak ale potřebujete překlad např. do češtiny, ale neznáte interlingvu; umíte ale anglicky.    V takovém případě může posloužit IA-EN překladová paměť jako prostředník pro vygenerování překladu z IA do CS.    Existující překladovou paměť zkopírujete do podadresáře tm/tmx2source a přejmenujte ji na CS_CZ.tmx, aby se tak naznačil cílový jazyk překladové paměti.    Překladateli se ukáží anglické překlady zdrojových segmentů v interlingvě a použije je k vytvoření českého překladu.    Důležitá informace: podpůrná překladová paměť musí být přejmenována na XX_YY.tmx, kde XX_YY je cílový jazyk překladové paměti, např. CS_CZ.tmx ve výše uvedeném případě.    Zdrojové jazyky projektu a překladové paměti by ovšem měly být identické - v našem příkladě IA.    Je přípustná pouze jedna překladová paměť pro daný jazykový pár, takže pokud by bylo nutno zahrnout několik překladových pamětí, budete je muset spojit všechny do CS_CZ.tmx.  Nápověda OmegaT uvádí   První zdrojový jazyk: NL (nizozemština)

 • První cílový jazyk: EN (angličtina), máme NL-EN TMX
 • Druhý cílový jazyk: ZH (čínština) • 2.4. Using TMX with alternative language pairs

  2.4. Použití překladových pamětí s alternativními jazykovými páry

  2.4. Usar le TMX con pares de lingua alternative

  There may be cases where you have done a project with e.g. Dutch sources, and a translation in say English.

  Například může být případ, že jste dokončili překlad s holandským zdrojem a cílový jazyk je angličtina.

  Poterea esser le casos ubi tu ha facite un projecto con per exemplo fontes nederlandese, e un translation in anglese.

  Then you need a translation in e.g. Chinese, but your translator does not understand Dutch; she, however, understands perfectly English.

  Pak ale potřebujete překlad např. do čínštiny, ale váš překladatel nerozumí holadsky; umí ale perfektně anglicky.

  Pois tu necessita un traduction in per exemplo chinese, ma tu traductor non comprende le nederlandese; illa, comocunque, comprende a perfection le anglese.

  In this case, the NL-EN translation memory can serve as a go-between to help generate NL to ZH translation.

  V takovém případě může posloužit NL-EN překladová paměť jako prostředník pro vygenerování překlad z NL do ZH.

  In iste caso le memoria de traduction NL-EN pote servir como un medio pro adjutar a generar le traduction de NL a ZH.

  The solution in our example is to copy the existing translation memory into the tm/tmx2source/ subfolder and rename it to ZH_CN.tmx to indicate the target language of the tmx.

  Řešení v našem případě je, zkopírovat existující překladovou paměť do podadresáře tm/tmx2source a přejmenovat jej na ZH_CN.tmx, aby se tak naznačil cílový jazyk překladové paměti.

  Le solution in nostre exemplo es de copiar le memoria de traduction existente in le sub plica tm/tmx2source/ e renominar lo ZH_CN.tmx pro indicar le nove lingua de destination del TMX.

  The translator will be shown English translations for source segments in Dutch and use them to create the Chinese translation.

  Překladateli se ukáží anglické překlady zdrojových segmentů v holandštině a použije je k vytvoření čínského překladu.

  Al traductor essera monstrate traductiones anglese pro le segmentos fonte in nederlandese e usa los pro crear le traduction chinese.

  Important: the supporting TMX must be renamed XX_YY.tmx, where XX_YY is the target language of the tmx, for instance to ZH_CN.tmx in the example above.

  Důležitá informace: podpůrná překladová paměť musí být přejmenována na XX_YY.tmx, kde XX_YY je cílový jazyk překladové paměti, např. ZH_CN.tmx ve výše uvedeném případě.

  Importante: le TMX que supporta debe esser renominate XX_YY.tmx, ubi XX_YY es le lingua de destination del TMX, per exemplo a ZH_CN.tmx in le exemplo precedente.

  The project and TMX source languages should of course be identical - NL in our example.

  Zdrojové jazyky projektu a překladové paměti by ovšem měly být identické - v našem příkladě NL.

  Le linguas fonte del projecto e del TMX deberea naturalmente esser identic: - NL, in nostre exemplo.

  Note that only one TMX for a given language pair is possible, so if several translation memories should be involved, you will need to merge them all into the XX_YY.tmx.

  Je přípustná pouze jedna překladová paměť pro daný jazykový pár, takže pokud by bylo nutno zahrnout několik překladových pamětí, budete je muset spojit všechny v XX_YY.tmx.

  Nota que sol un TMX pro un date par de linguas es possibile, ergo si deberea implicar plure memorias de traduction, tu necessitara funder los omne in le XX_YY.tmx.


  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 27.10.2018