First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Propagate a noční verze OmegaT
 01  Propagate a noční verze OmegaT

Wordfast Classic
  • pretranslate = translate a whole document / přeložit celý dokument


  • translate = translate a target field of opened segment / přeložit cílové pole otevřeného segmentu


  • propagate = translate a terminology

  • Propagate1 = Glossary 1 is used
  • Propagate2 = Glossary 2 is used
  • Propagate3 = Glossary 3 is used
 

https://www.wordfast.net/index.php?whichpage=downloadpage&lang=engb

Documentation:

Wordfast's full technical reference manual, version 6 (English, rev. 19 Aug 2011)

Wordfast's full technical reference manual, version 5.9x (English, rev. 06 Oct 2010)Yahoo! Group OmT

 

OmegaT now offers nightly build from trunk

Omegat-trunk  Moje nestabilní připojení k internetu  Pro Windows

Beta_Without_JRE
 Krabice splněných přání   Překladatel si přeje novou funkci. Požádá o ni a některé následující ráno je funkce v OmegaT.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 13.11.2015