First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Transatlantická obchodní dohoda mezi EU a USA
 04  Anglicko-česká terminologie
Překlad anglického souboru

Soubor vznikl 10.2.2015.

Po otevření segmentu a úpravě nabídky textu je možno ručně vytvářet glosář.

 První segment dokumentu.

Segment 6331 a nabídka z TMX.
 tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx

Překlad je konzistentní.

Překladač Google nabízí několik variant, často zařízení, které Čech vnímá jako budovu nebo její část.

  F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- 3.2.4. Medical Devices
-- 3.2.4. Zdravotnické prostředky
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- The TTIP regulatory cooperation work is focusing on sectors that already employ over 30 million people in Europe – e.g. pharmaceuticals, engineering cars and medical devices (see 3.2 for full list).
-- Spolupráce v oblasti regulace se v rámci TTIP soustřeďuje na odvětví, která v Evropě již zaměstnávají více než 30 milionů lidí, např. na farmaceutický průmysl, výrobu automobilů či zdravotnických prostředků (pro úplný seznam viz kapitola 3.2).
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- (as in factory inspections for medicines and medical devices)
-- (například u inspekcí ve výrobních závodech na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky),
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- (chemicals, cosmetics, the engineering sectors, medical devices, motor vehicles, pharmaceuticals, and textiles).
-- (chemické látky, kosmetické přípravky, strojírenský průmysl, zdravotnické prostředky, motorová vozidla, léčivé přípravky a textilní výrobky).
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- The EU believes TTIP may help deepen cooperation with the US on medical devices in a number of areas, including:
-- EU věří, že TTIP může pomoci prohloubit spolupráci s USA v souvislosti se zdravotnickými prostředky v řadě oblastí včetně:
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- ? systems for identification and traceability of medical devices.
-- systémů pro identifikaci a sledovatelnost zdravotnických prostředků,
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- Unique device identifiers for medical devices.
-- Jedinečná identifikace prostředku v případě zdravotnických prostředků
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- Being able to identify individual medical devices (e.g. pacemakers or artificial hips) is essential in the case of product recalls.
-- Schopnost identifikovat konkrétní zdravotnické prostředky (např. kardiostimulátory nebo umělé kyčle) je zásadní v případě nutnosti stáhnout určitý výrobek z oběhu.
---------
F:\OmT\EN-CS_TTIP\tm\auto\tradoc_153121_en-cs_TMX.tmx
-- Both sides are now working on future identification systems for medical devices.
-- Obě strany nyní pracují na budoucích systémech identifikace pro zdravotnické prostředky.CZ-NACE 325

lékařské nástroje

jsou někdy opravdové přístroje

 Pro pobavení?

 • butter = máslo


 • butter bean = fazol


 • fly = moucha


 • butterfly = motýl
 •       Arašídové  

  Velká Británie si v přístupové smlouvě vyjednala výjimku.
  Pomazánkové  

  Česko si v přístupové smlouvě nevyjednalo výjimku.
  Bez bobů, bez fazolí a bez arašídů  

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 21.05.2015