First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Transatlantická obchodní dohoda mezi EU a USA
 02  Na cestě k obchodní dohodě mezi EU a USA
Český dokument tradoc_153234_cs.PDF

Text je dvou sloupcích, což komplikuje přiřazení textů, které jsou v různých jazycích.
 Anglický dokument tradoc_153121_en.PDF   a všechny ostatní PDF soubory jsem zkonvertoval do souborů TXT. 

OmegaT

Do složky source-archiv jsem umístil soubory, které neobsahují anglický text nebo nešly otevřít.

(Pouze pro jeden anglický soubor PDF, který není součástí propagačních materiálů, jsem musel použít OCR.)

PDF dokument Na cestě k obchodní dohodě mezi EU a USA - Aby obchod fungoval ve váš prospěch byl přeložen do všech oficiálních jazyků EU.
Vytvoření TMX

Vzhledem ke struktuře textu (formátování v PDF) jsem přiřazoval postupně několik částí dokumentů a potom jsem vytvořil EN-CS TMX.
 Překlad anglických PDF v OmegaT

Konverze PDF do TXT
  OmegaT umí číst text uložený v PDF. OmegaT při vytváření překladu uloží do složky target přeložené texty. Když nejsou texty přeložené, uloží extrahované anglické texty v kódování ANSI (mám české Windows a nastavený překlad do češtiny).
Konverze PDF do TXT   Balobolka umožňuje hromadný výpis z souborů PDF do textových souborů v kódování UTF-8. Viz dále.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 21.05.2015