First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Opačné ukládání do TM v MetaTexisu
 01  Enable inverse saving

A question of new Slovak

MetaTexis user
 

In Wordfast, I'm using a single TM file, which is, say, English to Slovak.

If I later want to translate a Slovak document to English, I have to reverse this TM.Author's answer   to enable reverse TM searching you need to do to things:

(1) Open the database center of the TM, click the Options button and enable the inverse searching featurer. When you have click OK, the database index should be re-created.

(2) In the Document Options for the document to be translated enable the inverse searching option.
(1) Open the database center of the TM, click the Options button  Enable inverse saving and searching  (2) In the Document Options for the document  I use Czech interface  Obdobná funkce   Několik let úspěšně používám obdobnou funkci v PC Translatoru.

Pro porovnání jsem vyhotovil dvě poslední stránky této prezentace. Data se ukládají vždy pouze v jednom směru. Data se v databázi neobracejí.

Každá databáze obsahuje pouze jeden jazykový pár a indexy pro oba směry.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 24.01.2015