Condak.net s.r.o. BasicCAT Home Next/další Last/poslední

   BasicCAT - Terminologie

Interlingva - čeština
 00  Obsah01 Slovníky a termbáze
02 Add Term 1
03 Add Term 2
04 Dokončování terminologie (Autocomplete)


Condak.net s.r.o. BasicCAT Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 07.02.2021