First/první Previous/předcházející Home Total Commander Condak.net s.r.o.

         Základní příkazy Total Commanderu
 02  Soubory a složky
Zajímají nás pouze základní funkce.  F5 Kopírovat   Okna TC jsou nastavena na odlišný obsah, odlišné složky. Kopírovat můžeme jakýkoli soubor, nejen textový.
F6 Přesunout   Okna TC jsou nastavena na odlišný obsah, odlišné složky.F6 Přejmenovat   Okna TC jsou nastavena na stejný obsah, stejné složky.
02
 • Nejprve si vytvoříme podsložku
   stáhneme soubor 52012AE0804.txt
   soubor otevřeme pomocí F3 nebo F4
 • 08 Ze souboru 52012AE0804.txt zkopírujeme kód CELEXu (Ctl+c)  
  02
   Stiskneme F7 = vytvoříme novou podsložku
   Vložíme kód CELEXu 52012AE0804 (Ctrl+v) jako název podsložky


   
 • Potom nahradíme soubor LF_aligner_setup.txt, souborem, který si stáhneme zde.


 • Rozdílné složky V jedné složce je stažený soubor, ten označíme. V druhé složce je LF Aligner.

  Stiskneme F6 Přepis souboru.

   
  09

  Kód CELEXu máme 52012AE0804 máme stále ještě ve schránce.

  Vložíme (Ctrl+v) jej do políčka.

  Potom stiskneme tlačítko Next

   
  Příkaz F8 Odstranit   odstraní soubory a složky (včetně souborů v nich obsažených) mezi Odstraněné soubory, ze kterých je možno data obnovit. Pokud chceme data definitivně odstranit, stiskneme klávesy Shift+Delete. Takto odstraněná data obnovit nelze.
  Zajímají nás pouze základní funkce.  

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Total Commander Condak.net s.r.o.

  Copyright Ing. Milan Čondák 16.09.2020