Condak.net s.r.o. Home Condak.net s.r.o.

TMX z lexislativy EU
# V roce 2011 (před 9 lety)

(t, p, h, w, c, com, epr)

  jsem udělal prezentace o použití LF-Aligneru s každým jednotlivým zdrojem dat (typem souborů). Tehdy byla nejnovější verze 2.55.

lfa255

01 Nejefektnější je písmeno "c"   Legislativa EU podle čísla CELEX. Na základě přání zákazníka opět dokumetuji to co, jsem prezentoval 31.8.2020, ale s jazykovým párem DE-SK. Celá prezentace je na jedné stránce.
02
 • Nejprve si vytvoříme podsložku

  52012AE0804

  52012AE0804.txt


 • Potom nahradíme soubor LF_aligner_setup.txt, souborem, který si stáhneme zde.


 • Můžeme spustit program LF Aligner 4.21.exe
 •  
  03 Budeme mít nastavenu 5. možnost
  ze 6 zobrazených možností.

  Stiskneme tlačítko Next

   
  04

  Zobrazí se tlačítko Browse

   
  05

  Stiskneme tlačítko Browse

  Nalistujeme přípravenou podsložku,
  do které se stáhnou data.

  Stiskneme OK

  Stiskneme tlačítko Next

   
  06 Zobrazí se nastavené jazyky (DE a SK).

  Stiskneme tlačítko Next

   
  07 Zobrazí se prázdné políčko pro vložení CELEXu.  
  08 Ze souboru 52012AE0804.txt zkopírujeme CELEX  
  09 A CELEX 52012AE0804 vložíme do políčka.

  Stiskneme tlačítko Next

   
  10 Stáhnou se data a zobrazí se počty segmentů.

  Stiskneme tlačítko Next

   
  11 Zobrazí se nabídka opravit
  chybně přiřazené segmenty,
  nebo opravu přeskočit,
  nebo vytvořit soubor XLS.

  Stiskneme tlačítko Next

   
  12 Pokud vybereme grafický editor,
  zobrazí se LF Alignment Editor 1.8

  Poslední řádek má číslo 135.

   
  13 V menu File

  vybereme položku

  Save & exit
   
  14 Vygenerovat TMX?

  Stiskneme tlačítko Next

  Yes - Ano.

  Stiskneme tlačítko Next

   
  15

  Stiskneme tlačítko Next

   
  16

  Stiskneme tlačítko OK

   
  17 V podsložce 52012AE0804
  jsou stažené a zpracované soubory
  a také TMX
   
  18 V programu Virtaal vyhledám
  slovo BATNA
   

  Condak.net s.r.o. Home Condak.net s.r.o.

  Copyright Ing. Milan Čondák 04.09.2020