First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Anketa univerzity v Lodži
 01  Strojový překlad z polštiny

Další anketa o používání překladačů  

https://www.proz.com/forum/machine_translation_mt/345640.html

Research on approaches to machine translation: a freelancer's perspective - a survey

Thread poster: Michal Kornacki
 
Michal Kornacki 

Poland 

Aug 12Přeloženo pomocí Googlu  

http://translatoryka.uni.lodz.pl/mtstudy.html
Jazyk ankety  
 • Anketa je napsaná anglicky a neobsahuje překlady do jiných jazyků. Anketa se dotazuje na překlady mezi různými jazyky.


 • Anketa EUSurvey obsahuje překlady do jiných jazyků, ale dotazuje se na překlad z angličtiny a do angličtny. • Důvěrnost a utajení dat   ankety se nezabývají způsobem jak zajistit důvěrnost a utajení informací obsažených v textu odeslaném k přeložení.  Stáhl jsem si polské webové stránky   V OmegaT jsem si vytvořil PL-CS projekt. Segmenty, které obsahovaly odkyzy jsem ručně zkopíroval. Jsou na žlutém pozadí jako přeložené. Segmentů je 140.  Pomocí skriptu jse extrahoval nepřeložené segmenty.    Z polštiny    do 27 jazyků    Emailem jsem dostal TMX.    27 překladových pamětí  

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 14.08.2020