Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

   eTranslation, interlingva a tmx2source

eTranslation - PPTX do TMX
 00  Obsah01 Více strojových překladů
02 eTranslation - PPTX do TMX
03 eTranslation - HTML a PDF do TMX
04 Přejmenování TMX
05 Překlad do interlingvy a inspirace románskými jazyky


Condak.net s.r.o. Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 02.05.2020