First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Diktování: korektury a překlady
 04  Překladatelé mají o diktování zájem
Nejnovější přednášky jsou od roku 2017.  V letech 2015 a 2016

nebyly přednášky

z Jeronýmových dnů zveřejněny.
 Přednáška Martina Jandy

Překladům čest a rukám pokoj

Obdržel jsem emailem od autora.
  diktosofty-jeronym-2016_CS.pdfAutomatický překlad bezplatnou službou

eTranslation

 eTranslation

  diktosofty-jeronym-2016_DE.pdf

diktosofty-jeronym-2016_EN.pdf

diktosofty-jeronym-2016_FR.pdf

diktosofty-jeronym-2016_PL.pdf

diktosofty-jeronym-2016_SK.pdfJTP K profesi

  http://jtpunion.org/K-profesi/Odborne/Mluvime-do-pocitace

ToP__Mluvime-s-pocitacem_v18.pdf - Stáhnout Online otevřít

Komentáře
Martin Janda

21.12 2019
Pár poznámek dlouholetého uživatele:

1. Novavoice je jen překupník. Já nakupoval přímo u výrobce (www.speechtech.cz) a za 10 tisíc bez DPH sice nemám plovoucí licenci, ale zato už dva roky dostávám zadarmo aktualizace a pokud něco potřebuji (což není vzácné, program má své mouchy), podpora vždy ochotně poradí. Na druhé straně, za ty dva roky se podmínky mohly změnit.

2. Off-line režim funguje prakticky v každém programu - ještě jsem nenašel takový, aby to v něm nefungovalo. To znamená, že to bude fungovat i v tranzitu a dalších kočkách - netřeba testovat.

3. Zvýšení produktivity závisí na počtu tagů a slov či neslov, které program nezná, v textu. Dále to závisí na míře nejistoty v hlase - jakékoliv zaváhání, nejistotu nebo pozastavení program nemilosrdně trestá nepřesnostmi. Tagů i nejistoty v hlase mám habaděj, přesto zrychlení práce odhaduji na nějakých 40 až 50 %.

Nadiktováno v programu MegaWord (prodávaného Novavoicem jako Novavoice), chyby manuálně opraveny.ToP 135 jaro 2020

  Obsahuje recenzi programu Novavoice. Já níže uvádím informace z webu EK.The EC intends to allocate EUR 2.5 million to these objectives in the next two years (2020-21), including the continuation of the ELRC programme and the work of the Language Resources Board (LRB).   EK má v úmyslu přidělit na tyto cíle v příštích dvou letech (2020–21) 2.5 milionů EUR, včetně pokračování programu ELRC a činnosti Rady jazykových zdrojů.It is worth noting the new objectives that have appeared among the proposed tasks, such as the creation of tools for automatic speech recognition or the automatic text summarization.   Za zmínku stojí nové cíle, které se objevily v souvislosti s navrhovanými úkoly, jako je například vytvoření nástrojů pro automatické rozpoznávání řeči nebo automatické shrnutí textu.In addition to the mentioned EUR 2.5 million in this year’s CEF Telecom call, EUR 4 million have been earmarked for projects involving the collection of language resources, language tools and integration projects, so that the total funding for reducing the language barriers to the Digital Single Market, promotion of European multilingualism and protecting endangered languages at risk of digital extinction has increased considerably.   Kromě uvedených 2.5 milionů EUR v letošní výzvě Nástroje pro propojení Evropy v oblasti telekomunikací bylo vyčleněno 4 milionů EUR na projekty týkající se shromažďování jazykových zdrojů, jazykových nástrojů a integračních projektů tak, aby se výrazně zvýšil celkový objem finančních prostředků na snižování jazykových překážek na jednotném digitálním trhu, podporu evropské mnohojazyčnosti a ochranu ohrožených jazyků při riziku vyhynutí.Závěr   pro malé a střední podniky bude k dispozici služba obdobná eTranslate

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 19.04.2020