First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

eTranslation a TMX v OmegaT
 03  TMX a přeložený textový soubor
Portugalský překlad osahuje 1892 odstavců a 1915 vět

Český text obsahuje 1859 odstavců a 1939 vět

 LF Aligner sestavil 1893 dvojic segmentů.  Překladová paměť má 1883 překladových jednotek.  OmegaT rozdělila DOCX na 1867 segmentů.

Jedinečných segmentů je 1805.

Automaticky přeložených jedinečných segmentů 1703.

 Nepřeložené segmenty   102 segmentů; překladatel musí projít celý text, nejen nepřeložené segmenty. Přitom využije přibližné shody z TMX nebo z projektu.Strojový překlad   v době vytváření prezentace není k dispozici plugin k eTranslation pro OmegaT ani pro DGT-OmegaT.

Je možno využít jiné webové překladač.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.04.2020