Condak.net s.r.o. slate desktop Home Next/další Last/poslední

   Překládání po osobní revoluci

Překlad článku z 7.11.2019
 00  Obsah01 Moje druhá Slate Engine
02 Průběh přeložení textového souboru - animace
03 Google Translate vs. Slate Desktop
04 Kontrola pravopisu a gramatiky 1
05 Kontrola pravopisu a gramatiky 2


Condak.net s.r.o. slate desktop Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 08.11.2019