Condak.net s.r.o. OmegaT Home Next/další Last/poslední

   Pre-translate with OmegaT?

EN->DE
 00  Obsah01 Pre-translate with OmegaT?
02 Search Replace Pretranslate
03 Search Replace Pretranslate - Animation
04 Project_save.TMX


Condak.net s.r.o. OmegaT Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 01.04.2019