First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Interlingua se presenta
 05  INTERLINGUA se presenta - Oriental
IA

CA

LA

IT

RO

Isto non es plus utopic o irrealisabile que le introduction del hebreo in Israel, si existe un forte motivation.

To není žádný utopický nebo nerealistický přírůstek k zavedení hebrejštiny v Izraeli, pokud existuje silná motivace.

Když se to již více než utopického O irrealisabile že zavedení del hebreo nejste ani v Izraeli, si existe un snad motivace.

Není už více utopické ani nereálné než představení hebrejštiny v Izraeli, je silná motivace.

Není to utopicky nerealistické zavést Hebreje do Izraele a existuje silná motivace.

Pro le populos de Africa e de Asia le studio de Interlingua significa le plus grande avantages.

Pro le populos de Afrika a Ázie a studia Interlingua znamená plus výhody.

Pro studium národů, s ohledem na Afriku o funkci Interlingua significa le a le velký ven avantages provincie Asie.

Pro le populos de Afrika a Asie, studio Interlingua znamená plus velké výhody.

Pro ně je africká Asie studiem Interlingua, což znamená plus-grande výhody.

Interlingua es un clave (key/Schlüssel/clé) al linguas occidental e de accesso a textos technologic.

Interlingua je klíč (klíč / Schlüssel / clé) v západních jazycích a přístup k technologickým textům.

Interlingua je klíčovou (Key / Schlussel / CLE) Al západních jazyků, blízkost do textového technologii.

Interlingua je klub (klíč / Schlüssel / clé) k linguas occidental a přístup k textovým technologiím.

Interlingua je klíč (klíč / Schlüssel / clé) západních jazyků a přístup k technologickým strukturám.

E Interlingua es pro illes le base ideal pro studios plus profunde de un o plure linguas occidental.

E Interlingua je ideální základnou pro studia plus profunde jednoho nebo více západních jazyků.

E le Interlimbas jsou ideálním výchozím bodem pro studium na více hlubokých Oh kulek západních jazyků.

A Interlingua je pro ideální ideální základnu pro studios plus profunde de un o plure linguas occidental.

E Interlingua je ideální základnou pro studia a hluboké západní linguas.

Le litteratura in le linguas occidental remane de importantia vital pro lor developpamento economic.

Le litteratura v západních jazycích má zásadní význam pro hospodářský rozvoj.

Le výuku jazyků western zůstávají zásadní význam pro hospodářský developpamento.

Le litterature v le linguas occidental remane důležitost pro jejich ekonomický rozvoj.

Jejich litteratura v západním linguas je pozoruhodná z hlediska zásadního významu jejich ekonomického rozvoje.

Le Constitution del UE - le version complete - es publicate in le lingua international per le Universitate de Granada in Espania e un equipa de traductores organisate per un fìnnese.

Ústava EU - plná verze - bude zveřejněna v mezinárodním jazyce univerzitou v Granadě ve Španělsku a týmem překladatelů pořádaných stranou.

Le del ústava EU - kompletní verze - v jazyce mezinárodního uměleckého publicate University of Granada v España e un equipo de traductores organizovaného finnese.

Ústava EU - plná verze - např publicate v mezinárodním jazykem pro Universitate de Granada v Espania a equipa de Traductores organisate pro fìnnese.

Le del ústava EU - jejich kompletní verze - es jejich zveřejnění v mezinárodním lingua per le University of Granada España je Equipos de Traductores organisate za zvolené fìnnese.

Vide http://www.interlingua.com/node/417/print

Viz http://www.interlingua.com/node/417/print

viz http://www.interlingua.com/node/417/print

Viděl http://www.interlingua.com/node/417/print

Vide http://www.interlingua.com/node/417/print

Le successor de IALA, Union Mundial pro Interlingua, invita vostre cooperation in diffusion e application practic de iste instrumento de communication - le latino moderne!

Následník IALA, světového svazu pro-Interlingua, vyzývá vaši spolupráci v šíření a praktickém použití tohoto nástroje komunikace - le latino moderne!

Le úspěch IALA, Union Mundial profesionál INTERLINGUA schválení vysílání vostre spolupráce z praktického uplatnění tohoto nástroje komunikace - moderní Latino!

Nástupci IALA, Union Mundial pro Interlingua, vyzývají vaši spolupráci v oblasti šíření a praktické aplikace komunikačního nástroje - moderní latiny!

Následník společnosti IALA, Union Mundial for Interlingua, vyzývá vaši spolupracovníky k šíření praktických aplikací komunikačních nástrojů - moderního latinského!

Solmente un question es essential: Esque vos comprende Interlingua?

Jedná se pouze o jednu otázku: Co rozumíte Interlingua?

Jen otázkou jsou nezbytné: ve stylu vám Interlingua comprende?

Jen otázka es esenciální: Esque vos zahrnuje Interlingua?

Vyřešit es esse especia: Esque vos comprende Interlingua?

Visite le paginas:

Navštivte stránky:

Navštěvovat le stránky:

Návštěvy stránek:

Návštěvnost stránek:

www.interlingva.cz

www.interlingva.cz

www.interlingva.cz

www.interlingva.cz

www.interlingva.cz

www.interlingua.com

www.interlingua.com

www.interlingua.com

www.interlingua.com

www.interlingua.com

www.lulu.com/shop cercar: Interlingua

www.lulu.com/shop vyhledávání: Interlingua

www.lulu.com/shop cercar Interlingua

www.lulu.com/shop cercar: Interlingua

www.lulu.com/shop: Interlingua

INTERLINGUA se presenta

INTERLINGUA je prezentována

INTERLINGUA se presenta

INTERLAY, pokud se bude prezentovat

INTERLINGUA byla přítomna

Interlingua non es un lingua artificial, ma un registration del vocabulario international de facto existente de origine greco-latin, que constitue le hereditage linguistic commun a tote le linguas occidental.

Interlingua není umělý jazyk, ale zápis stávajícího de facto mezinárodního slovní zásoby řecko-latinského původu, který je dědičným jazykovým společenstvím k tote le linguas occidental.

Interlimbas existuje umělý jazyk, ale že se jedná o existenci registrace slovníku mezinárodní řecko-latinského původu, que le hereditage učinit společné jazykové tote západních jazyků.

Interlingua není takový umělý jazyk, ale zápis mezinárodní slovní zásoby de facto Cycles de řecko-latinského původu, que a netvoří se hereditage jazykovou Commun vláčet jazyky Occidental.

Interlingua non es un lingua uměle mi de facto mezinárodní zápis vocabulario del stávající řecko-latinského původu, que představuje jazykovou hereditage Them commun vláčet západní Linguas nimi.

Le structuras commun forma un grammatica minimalisate: solmente un articulo indefinite un.

Le struktura commun tvoří minimalizovanou gramatiku: pouze neurčitý článek.

Le formě běžných gramatických struktur minimalisate: pouze neurčitý člen un un.

Struktura commun tvoří minimalistickou gramatiku: pouze neurčitou artikulaci.

Struktura těchto forem tvoří minimalizovanou gramatiku: rozpouští neurčitou artikulaci.

E solmente un articulo definite le.

A pouze čtená určitá věc.

E le definuje jen chvilku.

A pouze kloubový definovaný le.

Je to určitá artikulace.

Nulle congruentia inter substantivo e adjectivo.

Nulle congruentia inter noun a přídavné jméno.

Nülle shoda mezi podstatným jménem z přídavného jména.

Nulle congruentia mezi věcnými a přídavnými.

Nulle congruentia inter noustivo e adjectivo.

Nulle desinentias personal del verbos.

Nulle desinentias zaměstnanců sloves.

Žádné osobní zakončení del Verbo.

Nulle desinentias osobní z verbů.

Nulle desinentias personal del verbos.

Attention: Interlingua non es Esperanto!

Pozor: Interlingua není esperanto!

Pozornost Interlimbas existují esperanto!

Pozor: Interlingua není esperanto!

Pozor: Interlingua non es Esperanto!

Interlingua es elaborate per linguistas professional.

Interlingua je propracovaná pro profesionální lingvisty.

Interlimbas vás zpracovat profesionální lingvisty.

Interlingua es byla vyvinuta pro lingvisti profesionální.

Interlingua je vyvíjena na profesionální lingvista.

Post un quarto de seculo de recerca, IALA (International Auxiliary Language Association) ha publicate in 1951 le resultato.

Po dokončení čtvrtého čtvrtletí bylo zveřejněno v roce 1951 IALA (International Auxiliary Language Association).

Po čtvrtina světové recerca, IALA (mezinárodní pomocný jazyk Association) má publicate v roce 1951 le výsledky.

Po uplynutí čtvrtletí zveřejnila IALA (International Auxiliary Language Association) výsledky v roce 1951.

Zveřejněte quarto odvolání, IALA (Mezinárodní asociace pomocných jazyků), publikoval v roce 1951.

In le preparationes theoretic participava linguistas como Otto Jespersen, Charles Bally, Albert Debrunner, Alf Sommerfelt, Jean-Paul Vinay e André Martinet e su successor como director de recerca dr. Alexander Gode, fundator del American Translator’s Association, ATA.

V teoretických přípravách byli lingvisty jako Otto Jespersen, Charles Bally, Albert Debrunner, Alf Sommerfelt, Jean-Paul Vinay a André Martinet a jejich nástupce Dr. Alexander Gode, zakladatel asociace amerického překladatele ATA.

V teoretické části v přípravách lingvisty jako Otto Jespersen, Charles Bally, Albert Debrunner Alf Sommerfelt Jean-Paul Vinay od André pedant a jejího nástupce ve funkci ředitele hledá dr. Alexander Gode, zakladatel del American překladatele Association, ATA.

V teoretické preparationes participava linguistas como Otto Jespersen, Charles Bally, Albert Debrunner, Alf Sommerfelt, Jean-Paul vinay a André Martinet a nástupce como ředitel de recerca dr. Alexander Gode, zakladatel asociace amerických překladatelů ATA.

Ve svých teoretických preparationes participava linguistas como Otto Jespersen, Charles Bally, Albert DEBRUNNER, Alf Sommerfelt, Jean-Paul vinay André Martinet nástupce como su Recerca ředitel dr. Alexander Gode, zakladatel del American překladatele Association, ATA.

Interlingua es le expression linguistic del universalitate de scientia e technologia e scientistas, primarimente medicos, immediatemente ha comenciate publicar summarios in magazines specialisate e in congressos medical.

Interlingua je jazykové vyjádření univerzálnosti vědy a techniky a vědci, především lékaři, okamžitě začali publikovat abstrakty v odborných časopisech a na lékařských konferencích.

Univerzálnost poznání le z nejnovějších technologií je interlingua z projevu a jazykových datových vědců, lékařů a primarimente, se setkávat s nimi v immediatemente ha comenciate je publikovat shrnutí v časopisech specialisate z lékařského.

Interlingua například jazyková vyjádření universalitate de Scientia a technologie scientistas, primarimente Medicos, okamžitě comenciate zveřejnení summarios specialisate v časopisech a lékařských Congressos.

Interlingua es del univerzálnost technologie jejich lingvistický výraz Scientia je scientistas, primarimente medicos, immediatemente ha comenciate summarios publikace v časopisech je v Congressos lékařů.

Interlingua profita al maximo del diffusion global del idiomas occidental e es utilisabile nunc sin attender adoption official.

Interlingua je zisková na maximum globální difúze západních jazyků a je užitečná nunc bez účasti na oficiálním osvojení.

Interlingua al profita velkou globální del idioma del difuzi ze západu jsou nyní utilisabile pokud přijetí attender úředníka.

Interlingua profituje z maxima difuzního globusu západních idiomů a je užitečný jako nunc hříšný účastník přijetí oficiální.

Interlingua využívá globální maximalizace globálního rozdělení západního světa a je užitečná pro její oficiální účast.

Le 600 milliones de romanophonos e le educatos inter le multe milliones de anglophonos comprende textos in Interlingua quasi sin studio.

600 milionů romanofonů a vzdělaných tisíců milionů anglofonů rozumí texty v Interlingu téměř bez ateliéru.

Le najevo mezi mnoha milionů na 600 milionům vyvedl z romanophonos e le jak to bylo, ale v případě, že studie o anglofonních tyto texty již comprende v Interlingua.

600 miliónů romanofonů a vzdělanců v mnoha milionech anglofonů obsahují texty v Interlingu téměř ke studiu.

600 milionů románů vychovává mnoho milionů anglicky mluvících krajanů v interlinguálním studiu quasi sin.

E tote le alteres qui non ha linguas romanic o anglese como linguas materne continuara a provider nos professores de linguas con nostre pan quotidian.

Každý, kdo nemá romské jazyky nebo Anglese jako mateřský jazyk, bude nadále poskytovat učitelům jazyků náš každodenní chléb.

E vláčet le někdo jiný, kdo má Oh jazyky anglické jazyky jako mateřský jazyk s plechovkou profesorů poskytovatele nás v našem každodenním ventilátoru.

A tote le alteres tady nemá linguas romanic nebo anglické como linguas materne nadále poskytovat nos profesores de linguas s naší každodenní pán.

E vláčet je alteres qui non ha Linguas románské další mateřský anglese Linguas Como nos poskytovatele Linguas professores naší pan con quotidiana.

Ma con Interlingua como prime lingua in le scholas le ressources pro le instruction de linguas moderne sufficera pro studios non solmente del lingua importantissime anglese, ma de multe altere idiomas, mesmo illos que hodie es "exotic": chinese, japonese, arabe - linguas fascinante, ma difficile!

Ma con Interlingua jako prime lingua v le scholas le Zdroje pro le pokyn Linguas Moderne sufficera profesionálních studií non solmente lingua importantissime Anglesea, ma Multe mění jazyky, mesmo Illo, že Hodie je "exotická": čínština, japonsky, Arab - Linguas fascinující , ale těžké!

Ma con Interlimbas jako rodným jazykem ve školách le Zdroje pro výuku jazyků, moderní dostatečné studií nejen v jazykovém importantissime anglické, ale z mnoha jiných jazyků, mesmo ti, kteří jsou dnes „exotické“: Chinese, Japonesa, Arab - jazyky fascinante ma těžké!

Ale s Interlingua como první jazyk v Scholas se ressources na výuku jazyků moderních sufficera Pro studia není solmente důležitou ENRC jazyk, ale de pokuty povýšené IDIOMAS, mesmo illos que hodie es „exotické“: čínština, Japonsko, Arabsky - jazyky fascinující , ale těžké!

I con INTERLINGUA Como První lízat jim Scholas jim ressources profesionál jim pokyn Linguas moderní sufficera Pro ateliéry non solmente del lingua importantissime anglese me mnoho Alter IDIOMAS, mesmo illos que es hodie "exotické": čínština, japonština, arabština - Linguas fascinujících , ma difficile!

E pro le linguas traditional probabilemente le tempore sufficera pro studiar plus profundemente lor litteratura e cultura:

E pro le lingas tradiční vám pravděpodobně poskytne dostatek času na hlubší studium literatury a kultury:

E více než profundemente jazyků a jejich literatura, tradiční probabilemente le z kultury té doby, který je schopen pokračovat na studiar:

A pro linguas tradiční pravděpodobně tempore sufficera pro studiar plus profundemente litterature a kultura:

To je pro ně linguas tradičně pravděpodobné, že stačí pro studium plus jejich hluboká litteratura e cultura:

Studia le anglese pro Shakespeare, le francese pro Racine, le polonese pro Mickiewicz, le hungaro pro Petöfi!

Studia le Anglie pro Shakespeare, francouzský pro Racine, polský pro Mickiewicz, maďarský pro Petöfi!

Le studuje angličtinu pro Shakespeara, francouzský pro Racine le polonese pro Mickiewicz, maďarský podporu Petöfi!

Studoval anglické pro Shakespeare, francouzské pro Racine, pro Mackiewicz polonese, hungaro pro Petöfi!

Studio je pro Shakespeare, Francie pro Racine, je pro Mickiewicza, le hungaro pro Petöfi!

Irrefutabile es le valor propedeutic de Interlingua.

Nezvratná je propedeutická hodnota Interlingua.

Le Propedeutika jsou nepopiratelně hodnota interlingua.

Nezvratné a chabý propedeutický de Interlingua.

Je nevyhnutelné, aby byl Interlingua propedeutický.

In le instruction de linguas Interlingua offere un via rapide al vocabulario international (p.e. in gymnasios svedese isto ha essite un subjecto independente) e excellente preparation pro le studio avantiate del anglese e del linguas romanic e del latino classic.

V le výuku Linguas Interlingua offe Rapide přes mezinárodní slovní zásoby (např. V gymnasios svedese essite Isto je předmět Independente) a příprava a vynikající profi le studio avantiate LINGUAS z Anglesea a románského a latinské klasické.

V jazycích návodu interlingua nabídnout způsob, jak rychle al vocabulario International (P. E. v tělocvičně svedese tohoto subjektu, který má essitas nezávislý) a vynikající příprava pro studium angličtiny avantiate del del del jazyků z latinského klasiků.

Ve výuce jazyků Interlingua offere rychlý způsob, jak mezinárodní slovní zásoby (bod varu v gymnasios Švédský isto má essite si subjecto nezávislý) a příprava excellente profesionální avantiate studiu ENRC a románských jazyků a Latinské classic.

Ve své výuce Linguas Interlingua offere rychlý život mezinárodní vocabulario (P.E. v Gymnasiale svedese isto ha essite nezávislého subjecto) je výborná příprava pro studio to anglese avantiate del del del Linguas román je klasická latina.

Le politica linguistic del Union Europee!

Jazyková politika Evropské unie!

Le politické a jazykové Union Europee!

Jazyková politika Evropské unie!

Jazyková politika Unie Unie!

"Cata europeo debe apprender duo linguas estranier!"

"Evropská ochutnávka by měla obsahovat dvojí cizí jazyky!"

"Catal europeo měla apprender dva jazyky estranio!"

"Cata europea debe apprender duo linguas estranier!"

"Cata europeo debe apprender duo linguas estranier!"

Selection libere?

Volný výběr?

Výběr zdarma?

Volba zdarma?

Volba zdarma?

Esque un bulgaro pote selectionar romaninno e greco?

Potřebujete bulharský výběr nádob Romaninno a řečtina?

Esque un Bulgaro může selectionar romaninno e Greco?

Existuje bulharský a římský dialekt?

Existuje Řeka?

Un tcheco - germano e le hungaro?

Český bratr a já jsme tě viseli?

Kroatishte - německý le maďarštiny?

Tcheco - němčina a hungaro?

A tcheco - germano e le hungaro?

In principio si.

V zásadě ano.

Na začátku vás.

Na začátku ano.

V zásadě také.

Ma si non un del linugas selectionate es un lingua preferite per omnes, le resultato non es communication inter tote europeos.

Ale pokud je jedno z výběrových textilií preferovaným jazykem pro všechny, není to evropská intertextová komunikace.

Pokud tomu tak není jste jazyk preferite un del linugas selectionate ma pomocí všechny z nich, nejste komunikaci mezi Tote le-Results-Evropané.

Ale ani jeden z vybraných linuxů a preferovaný jazyk pro všechny, není výsledkem komunikace inter tote europeos.

Ma a žádný z vybraných jazyků není preferovaným jazykem, což je výsledek nekomunikace s Evropany.

Un lingua neutral es necessari.

Je nutný neutrální jazyk.

Je zapotřebí neutrální jazyk.

Je nutný neutrální jazyk.

Neutrální lingua es necessari.

Non tote le expensas gigantic del UE pro interpretation e traductiones es necessari e le situation "babelic" in le Parlamento es un del causas del attitude negative de 50% del europeos.

Ne všechny gigantické výdaje EU na tlumočení a překlad jsou nezbytné a "babelská" situace v Parlamentu je jednou z příčin negativního postoje 50% Evropanů.

Není vláčet le gigantické del výdaje pro výklad EU a přesvědčení jsou nezbytné pro le situace „Babelic“ v Parlamentu je negativní postoj del del způsobuje 50% Evropanů.

Není vláčet expensas gigantický pro výklad es EU a traductiones potřebných a situace „babelic“ v takové negativní postoj parlamentu ze dne causas de 50% Europeos.

Non vláčet je gigantický výklad del Expensas EU pro traductiones es necessari jejich situace "Babel" le del Parlamento es negativním postojem causas del 50% del Europeos.

Un altere es le enorme privilegio del nationes dominante de poter parlar e exprimer se per lor proprie linguas.

Rozpoznávání je obrovské výsady dominantních národů, aby mluvily a vyjádřily své vlastní inguas.

Dominance národů OSN s jiným pokračovat es le Potěr del Parlar je nejzávažnější s e vyjadřovali prostřednictvím privilegií, v pravém slova smyslu, praví lor.

Změna a obrovské výsady dominantních národů, které jsou schopné mluvit a vyjadřovat, pokud mají své vlastní inguas.

Změna obrovských výsad dominantního národa pozemku je vyjádřením vlastních inguas.

Interlingua es plus o minus familiar a tote europeos, de facto le denominator commun de nostre linguas.

Interlingua je plus nebo méně známý evropskému tote, de facto společnému jmenovateli našich jazyků.

Evropané jsou více či méně známé tote Interlingua, samozřejmostí je jmenovatelem commun de le našich jazyků.

Interlingua es plus nebo mínus známý tote europeos, de facto jmenovatel commun de nostra linguas.

Interlingua a známá mínus celá Evropa, de facto jmenovatel commun de nostre linguas.

Interlingua es un lingua vivente per le definition que illo ha un communitate, benque non grande, de usatores in "diaspora" in tote le mundo.

Interlingua je živoucím jazykem, který definuje, že existuje komunita, která není velká, uživatelů "diaspora" v tote le mundo.

Interlingua je jazyk živý, podle definice, žekomunita benque žádné usatores místnosti „diaspora“ v vláčet le světě.

Interlingua např živým jazykem pro definici que Illo má communitate, nikoliv velké Benque, de usatores v „diaspora“ v mundo tote.

Lingua Vivente interlingua es que definice illo za ha jim Commun benque non Grande se usatores v "Diaspora" přepravky mundo je.

In iste lingua on discute, scribe libros, se ama e - occasionalmente - se odia.

V tomto jazyce diskutujete, píšete knihy, milujete a - občas - nenávidíte to.

Jazyk na této jednotce, psát knihy, které milují - occasionalmente - nenávidí.

V iste lingua na diskutovat, písařský libros, jestli miluje a - příležitostně - když nenávidí.

V tichu se mluví o knihovnách, je to ama - občas - je pryč.

Le evolution del vocabulario es constante, crescente secundos le besonios del usatores super le firme base del principios de formation de nove vocabulos:

Vývoj slovní zásoby je neustálý, rostoucí druhý, begony super potřebovatelů pevně založené na principu tvorby devíti slovíček:

Le Progres slovíčka neustále roste, v souladu s besonios del principio del usatores na pevném podkladě tvorby nové jedno jméno:

Vývoj slovní zásoby konstanty, rostoucí sekundy besonů usadlů super základní podpisy principů utváření devět slov:

Le evoluo del vocabulario es constante, druhá semestr a besonos del usatores super le companies založen na principi tvorby nových vocabulos:

cata parola debe exister in al minus tres del linguas-fontes anglese, francese, italiano, espaniol-portugese.

Slovo by mělo být umístěno v mínus tři úhly - anglicky, francouzsky, italsky, španělsky - portugalské zdroje.

každé slovo musí existovat alespoň tři zdroje jazyky-angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu-portugalský.

cata slovo debe exister v al minus tres linguas-fontes angličtina, francouzština, italština, espaniol-portugese.

kolik je heslo exister v minus tres del linguas-fontes anglese, francese, italiano, espaniol-portugese.

Introduction realistic?

Úvod realistický?

Úvod realistické?

Úvod realistický?

Úvod realistický?

Un lingua global non es realistic in nostre epocha: le eradication del analphabetismo p.ex. ha plus alte prioritate.

Globální jazyk není v našich dnech realistický: eradikace analfabetismu, např. má vyšší prioritu.

Globální jazyk není realistické v naší epoše: negramotnost vymýcení del p.ex. Má více vysokou prioritu.

Globální jazyk není v naší epochy realistický: eradikace analfabetismu p.ex. Má vyšší priority.

Globální lingua ne es realistická v naší epoch: le eradication del analphabetismo p.ex. ha plus další priority.

Ma il ha passos possibile:

Ale máte možné kroky:

Ma il utrpěl možné;

Ale má možná pasáže:

Ma il ha passos possibile:

Interlingua como prime lingua estranier in le curriculos de tote le scholas de Europa pro relationes practic.

Interlingua jako první cizí jazyk v učebních osnovách Tote le scholas de Europe pro praktické vztahy.

Interlingua estranio jako první jazyk v osnov všech škol v Evropě pro praktické vztahy.

Interlingua je prvním cizím jazykem v učebních osnovách škol sdružených v Evropě.

Interlingua jako lingua estranier v učebních osnovách všech evropských scholas prakticky pro příbuzné.

IA

CA

LA

IT

RO


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 07.02.2019