First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Interlingua se presenta
 01  Lingua franca a Sabir

Lingua franca  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lingua_francca

Lingua franca (výslovnost lingva franka) je jakýkoliv jazyk šířeji využívaný nad rámec rodilých mluvčích.

Status lingvy franky je de facto obvykle „udělen“ lidmi jazyku, který nejvíce ovlivňuje dobu, ve které žijí.

Jakýkoliv jazyk, který se stal lingvou frankou, byl prvotně určen pro mezinárodní obchod, ale časem mohl být přijat také pro kulturní výměnu informací či v diplomacii – např. v Evropě byla po celý raný novověk lingvou frankou diplomacie francouzština.

Název „lingua franca“ (jinak také sabir) byl původně používán Araby, a sice k pojmenování všech románských jazyků, zejména italštiny (Arabové všechny národy v západní Evropě označovali jako „Franky“).

Později se tak označoval jazyk s románskou slovní zásobou (většina slov odvozena ze španělštiny a italštiny) a velmi jednoduchou gramatikou, který byl až do konce 19. století používán námořníky ve Středozemním moři, částečně na Středním východě a severní Africe.Sabir  

Mediterranean_Lingua_Franca

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sabir

Ukázka Sabiru v Moliérově komedii, Měšťák šlechticem.

Na začátku „Turecké ceremonie“ (4. dějství) přichází za ústřední postavou hry, panem Jourdainem, Muftí (převlečený Kleont) s turky a zpívá:Ukázka „Sabiru"  
Sabir Lombardsky Italsky Španělsky Portugalsky Česky Latinsky Anglicky
Se ti saber Se ti savè (Se te sè) Se tu sapere (Se sai) Si tú saber (Si sabes) Se tu saber (Se sabes) Pokud víš (rozumíš) Si tu sapere (Si sapis) If you know
Ti responder Ti respond (Respund) Tu rispondere (Rispondi) Tú responder (Responde) Tu responder (Responde) Odpověz Tu respondere (Respondes) You answer
Se non saber Se non savè (Se te sè no) Se non sapere (Se non sai) Si no saber (Si no sabes) Se não saber (Se não sabes) Pokud nevíš (nerozumíš) Si non sapere (Si non sapis) If you do not know
Tazir, tazir Taz, Taz (Tas, Tas) Tacere, tacere (Taci, taci) Callar, callar (Cállate) Calar-se, calar-se (Cala-te) Buď zticha Tacere, tacere (Tace, tace) Be silentQTranslate  

Webové překladače nepřekládají Interlingvu, tj. aktuální Lingua franca


ABC order: Catalan - English - French - Italian - Latin - Portugese - Romanian - Spanish
QTranslate

propojení na webové
 
 • překladače; češtinu podporují pouze některé
 • slovníky
Text v interlingvě postupně přeložím v Google Translate jako

 • "západní" francké jazyky: PT, EN, ES, FR
 • "východní" francké jazyky: CA, LA, IT, RO • PC Translator  
 • slovník: IA-CS (Prá/zdný - Čes /stina)
 • překladová paměť: IA-CS (různé názvy: Literatura, Gramatika, IA se presenta) • QTranslate

  Google Translate

  English - Czech
   

  Text v Interlingvě (IA) přeložím jako angličtinu (EN). Shodná nebo podobná terminologie e přeložena do češtiny.


  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 07.02.2019