First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Unbound Bible
 03  Webové zdroje souborů
Bible Hub

eBibles

Dictionaries (Strong)
 PHP4.org   https://www.ph4.org/b4_index.php?q=mybible1048 - 1062 = 15 verzí

78 Čeština - Czech

České názvy knih:

01 Genesis Gn
02 Exodus Ex
03 Leviticus Lv
04 Numeri Nu
05 Deuteronomium Dt
06 Jozue Joz
07 Soudcu Sd
08 Rút Rt
09 1 Samuelova 1 S
10 2 Samuelova 2 S
11 1 Královská 1 Kr
12 2 Královská 2 Kr
13 1 Paralipomenon 1 Pa
14 2 Paralipomenon 2 Pa
15 Ezdráš Ezd
16 Nehemjáš Neh
17 Ester Est
18 Jób Jb
19 Žalmy Ž
20 Poísloví Po
21 Kazatel Kaz
22 Píseo písní Pís
23 Izajáš Iz
24 Jeremjáš Jr
25 Pláe Pl
26 Ezechiel Ez
27 Daniel Da
28 Ozeáš Oz
29 Jóel Jl
30 Ámos Am
31 Abdijáš Abd
32 Jonáš Jon
33 Micheáš Mi
34 Nahum Na
35 Abakuk Abk
36 Sofonjáš Sf
37 Ageus Ag
38 Zacharjáš Za
39 Malachiáš Mal
40 Matouš Mt
41 Marek Mk
42 Lukáš L
43 Jan J
44 Skutky apoštolské Sk
45 Oímanum O
46 1 Korintským 1 K
47 2 Korintským 2 K
48 Galatským Ga
49 Efezským Ef
50 Filipským Fp
51 Koloským Ko
52 1 Tesalonickým 1 Te
53 2 Tesalonickým 2 Te
54 1 Timoteovi 1 Tm
55 2 Timoteovi 2 Tm
56 Titovi Tt
57 Filemonovi Fm
58 Židum Žd
59 Jakubuv Jk
60 1 Petruv 1 Pt
61 2 Petruv 2 Pt
62 1 Januv 1 J
63 2 Januv 2 J
64 3 Januv 3 J
65 Juduv Ju
66 Zjevení Janovo Zj
67 Tóbijáš Tob
68 Júdit Júd
69 Ester-Gr Esg
70 Moudrost Mdr
71 Sírachovec Sír
72 Báruk Bár
74 Azarjášova modlitba Az
75 Zuzana Zuz
76 Bél a drak Bél
77 1 Makabejští 1 Mak
78 2 Makabejští 2 Mak
79 3 Makabejští 3 Mak
80 4 Makabejští 4 Mak
81 1 Ezdráš 1 Ezd
82 2 Ezdráš 2 Ezd
83 Menašeova modlitba Men
  1048. BIBLE - Catholic
2.24 Mb
CEP 1979
Ekumenický překlad
Podle katolického a pravoslavného kánonu.
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1049. BIBLE
2.15 Mb
B21 2009
Překlad 21. století
Bible 21
The words of Jesus are highlighted in red.
BIBLION
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1050. BIBLE
2.24 Mb
B21 2015
Bible21, včetně DTK
Biblion
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1051. BIBLE
1.93 Mb
BKR 1613
Bible kralická
Bible of Kralice
The words of Jesus are highlighted in red.
Jednota bratrská
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1052. BIBLE
1.95 Mb
ČEP 1979
Český ekumenický překlad
Czech ecumenical translation
The words of Jesus are highlighted in red.
České biblické společnosti
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1053. BIBLE
4.7 Mb
ČSP 2009
Český studijní překlad
The words of Jesus are highlighted in red
Notes.
Nadační fond překladu Bible
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1054. BIBLE
6.83 Mb
PMPZ 2014
Český studijní překlad Miloše Pavlíka
The words of Jesus are highlighted in red
Notes.
Miloš Pavlík
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1055. BIBLE
2.08 Mb
SNC 2000
Slovo na cestu
Czech Living Bible
Biblica
the last time the module was changed: 19.01.2018.

New Testament
1056. New Testament
535 Kb
SNC12 2012
Slovo na cestu
Biblica's Czech New Testament
Biblica
the last time the module was changed: 19.01.2018.

1057. New Testament
473 Kb
BKR 1579
Bible kralická
Bible of Kralice
The words of Jesus are highlighted in red.
Jednota bratrská
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1058. New Testament
1.01 Mb
BKR 1613
Bible kralická
Bible of Kralice
With Strong's lexicon, Notes.
Jednota bratrská
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1059. New Testament
506 Kb
COL 1947
Nový zákon
The words of Jesus are highlighted in red.
Sýkorův překlad v revisi Hejčlově.
Dr Rudolf Col
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1060. New Testament
500 Kb
KMS 2000
Nová smlouva
New Testament
the last time the module was changed: 24.11.2017.

1061. New Testament
472 Kb
SYK 1922
Nový zákon
The words of Jesus are highlighted in red.
Dr Jan Ladislav Sýkora
the last time the module was changed: 24.11.2017.

Old Testament
1062. Old Testament
1.8 Mb
HEJCL 1930
Starý zákon a deuterokanonické knihy
Dr Jan Hejčl
the last time the module was changed: 24.11.2017.39 Čeština - Czech

333-336 = 4 slovníky a mapy

333. BIBLE - KJV
15 Mb
Novotný 1613
Biblický Slovník podle Bible Kralické
the last time the module was changed: 24.11.2017.

Maps
334.
12 Mb
LDS-CS 1999
Biblické mapy a fotografie
Intellectual Reserve
the last time the module was changed: 03.10.2018.

Translation dictionary
335.
281 Kb
cs-ru
České-ruský slovník
Czech-Russian dictionary
the last time the module was changed: 24.11.2017.

336. New Testament
753 Kb
Tichy
Řecko-český slovník
With Strong's lexicon.
prof Tichého
the last time the module was changed: 24.11.2017.
 

378 slovníků a map


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 20.12.2018