Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

   Global Goldpan Editor 3.1

Vytvoření a použití souboru TBX
 00  Obsah01 TBX - vytvoření a konverze souborů, import, export dat
02 Stažení a instalace programu
03 Goldpan - Import / Export
04 Import SDLTM, použití TMX v OmegaT
05 Text Tab-delimited file to TBX
06 Překlad v OmegaT s TBX


Condak.net s.r.o. Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 28.09.2018