First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

Počet jednotek v TMX
 03  Zpráva v MS Wordu
MS Word odmítl TMX s přejmenovanou koncovkou otevřít  V Poznámkové bloku jsem smazal celý začátek souboru = označenou hlavičku (header) a deklarace nad ní  V Poznámkové bloku jsem změnil /tu na /tu1. Stejný soubor změním zpět na /tu.

Tag /tu můžete "najít a nahradit" čímkoli.

Náhradu v Poznámkovém bloku je zbytečné dělat.
 

Najít a nahradit "tag konce překladové jednotky" v MS Wordu.
Bylo provedeno 4265 nahrazení, tj. v TMX je 4265 překladových jednotek.  

Po ukončení nahrazovaní se v okně zobrazí počet nahrazení.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 23.09.2018