First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Polské slovníky v OmegaT
 02  Slova začínající na písmena A - P
Projekt PL-CS

otevřený segment 46468

Výrazy nalezené ve slovnících
nejsou v editoru podtržené.

Postupně pojedu pravým táhlem okna Slovník dolů a udělám několik snímků obrazovky

Výsledky:

slova začínající na písmena A - P

       

Pokračování...   ještě na dvou stránkách  

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 03.02.2018