First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

Česky   

  
      Wordfast v režimu Writer
 05  Ukončení režimu Writer
Jeden segment obsahuje jednu větu.
Posunul jsem se na konec textu vždy pomocí Ctrl+Alt.
 

Chci napsat nový text a využít přitom překladové paměti a glosáře.
Jako kdybych překládal, otevřu první segment pomocí klávesové zkratky Alt+Šipka dolů.
Po napsání začátku slova mi Wordfast Classic nabízí pokračování, které našel v TM nebo v glosáři.
WordNet, anglický frekvenční slovník, poskytuje informace o podstatných jménech, slovesech, přídavných jménech a příslovcích. Každé nové slovo by mělo být definováno a popsáno pomocí předem stanovených kritérií.
Měl bych končit!  

Napsal jsem chybnou informaci. Správně: ...pomocí Alt+Šipka dolů.
Dvakrát jsem stiskl Ctrl+Alt+W

 Končím  

Napsal jsem chybnou informaci. Správně: ...pomocí Alt+Šipka dolů.
Malá hádanka   Které anglické slovo existuje jako podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno a příslovce?
Nabídnu Vám jedno jako ukázku.Word:fast  

Noun - Verb - Adjective - Adverb

Vícevýznamovost: 1(n) + 2(v) + 10(adj) + 2(adv) = 15 významů

Vícevýznamové slovo není vhodné pro psaní textu v optimalizovaném jazyce.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 30.01.2017